QSS - Quinnliga Segel Sällskapet


Jag är sedan 2007 ordförande i Quinnliga Segel Sällskapet.
Läs mer på www.qss.nu