Kvinnor på SjönJag är en av drivkrafterna bakom nätverket och portalen Kvinnor på sjön.
Läs mer på www.kvinnorpasjon.nu